Biopolym. Cell. 2006; 22(1):82-84.
Короткі повідомлення
Регуляція субклітинної локалізації кінази рибосомного білка S6 казеїнкіназою 2
1Панасюк Г. Г., 1Немазаний І. О., 1Живолуп О. М., 1Філоненко В. В., 1Гут І. Т.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Казеїнкіназа 2 (СК2) є фізіологічним зв'язувальним партнером кінази S6 рибосомного білка (S6K1), ідентифікованим завдяки використанню дріжджової двогібридної системи. Специфічність взаємодії між регуляторною β-субодиницею СК2 і S6K1 підтверджено in vitro, крім того, показано, що S6K1 може бути фосфорильована СК2 по залишку Serl7. Представлені дані свідчать, що фосфорилювання Serl7 є важливим етапом у регуляції експорту S6K1 з ядра. Методом імунопреципітації S6K1 і СК2 з ядерної і цитоплазматичної фракцій клітин лінії NIH3T3 встановлено існування комплексу S6K1/CK2 в ядрі, але не в цитоплазмі. З використанням флуоресцентної мікроскопії продемонстровано, що мутант S6KJ (S17E) не накопичується в ядрі через активований експорт кінази з ядра.
Keywords: S6K1, S6K2, СК2β, ядерний експорт

References

[1] Thomas G. The S6 kinase signaling pathway in the control of development and growth. Biol Res. 2002;35(2):305-13.
[2] Panasyuk GG, Nemzanyy IO, Zhyvoloup AM, Filonenko VV, Gout IT. The beta subunit of casein kinase 2 as a novel binding partner of the ribosomal protein S6 kinase 1. Biopolym Cell. 2005; 21(5):407-12.
[3] Savinska LO, Lyzogubov VV, Usenko VS, Ovcharenko GV, Gorbenko ON, Rodnin MV, Vudmaska MI, Pogribniy PV, Kyyamova RG, Panasyuk GG, Nemazanyy IO, Malets MS, Palchevskyy SS, Gout IT, Filonenko VV. Immunohistochemical analysis of S6K1 and S6K2 expression in human breast tumors. Eksp Onkol. 2004;26(1):24-30.
[4] Zhang X, Shu L, Hosoi H, Murti KG, Houghton PJ. Predominant nuclear localization of mammalian target of rapamycin in normal and malignant cells in culture. J Biol Chem. 2002;277(31):28127-34.
[5] Nemazanyy I, Panasyuk G, Zhyvoloup A, Panayotou G, Gout IT, Filonenko V. Specific interaction between S6K1 and CoA synthase: a potential link between the mTOR/S6K pathway, CoA biosynthesis and energy metabolism. FEBS Lett. 2004;578(3):357-62.
[6] Zhyvoloup A, Nemazanyy I, Panasyuk G, Valovka T, Fenton T, Rebholz H, Wang ML, Foxon R, Lyzogubov V, Usenko V, Kyyamova R, Gorbenko O, Matsuka G, Filonenko V, Gout IT. Subcellular localization and regulation of coenzyme A synthase. J Biol Chem. 2003;278(50):50316-21.
[7] Kutay U, G?ttinger S. Leucine-rich nuclear-export signals: born to be weak. Trends Cell Biol. 2005;15(3):121-4.