Biopolym. Cell. 2000; 16(5):380-383.
Структура та функції біополімерів
РНКаза L та експресія геному на ранньому етапі регенераційного процесу в печініці щурів
1Оболенська М. Ю., 1Сазонова Л. Я., 1Герасимова Т. Б., 2Рибалко С. Л., 3Бісбал К.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680
  2. Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України
    вул. Амосова, 5, Київ, Україна, 03038
  3. Інститут генетичної та молекулярної біології Національного центру наукових досліджень UMR, F34033
    Монпельє, Франція

Abstract

Внаслідок часткової гепатектомії (ЧГЕ) в клітинах печінки відбувається зміна програми їхньої життєдіяльності, а саме: перехід від проліферативно неактивного до проліферативно активного стану. Декілька змін, що відбуваються між 0,5 і З год після ЧГЕ, розглядаються як прояв активного усунення існуючої до операції програми: тимчасове зниження синтезу та накопичення новоутвореної РНК; обмежена варіабельність РНК-транскриптів; затримка частини новоутвореної РНК в ядрі і відповідно менше надходження її в цитоплазму; раніше отримані нами відомості про тимчасову дисоціацію рибосом з ендоплазматичного ретикулуму. Зроблено припущення стосов­но участі в цих процесах системи 2'5'-оліго(А)синтетаза–РНКаза L. Підставою для цього послужили дані щодо підви­щення і зниження активності 2 '5' -оліго(А)синтетази від­повідно в цитоплазмі і ядрі, а також щодо зростання концен­трації РНКази L у регенеруючій печінці. Продукування IFN α/β, який індукує систему 2'5'-оліго(А)синтетаза–РНКаза L, також підвищується протягом перехідного періоду. Наведені дані узгоджуються з гіпотезою щодо специфічної ролі синусоїдальних клітин печінки в переході від стану спокою до поділу, оскільки саме синусоїдальні клітини є основними продуцента­ми IFN α/β.

References

[1] Platonov OM, Gerasimova TB, Andrianov VM, Smal'ko PIa, Korniushina TV. Changes in the cytoplasmic ultrastructure and polyribosome content of rat liver cells in the 1st hours after a partial hepatectomy. Tsitol Genet. 1981;15(5):25-8.
[2] Obolenskaya M, Pater L, Sazonova L, Elskaya A, Decker K. Kupffer cells and liver regeneration. Cells of hepatic sinusoid. Eds E. Wisse, D. L. Knook, C. Balabaud. Berlin: Kupffer Cell Foundation, 1997. Vol. 6: 340-3.
[3] Silverman RH. 2-5A-dependent RNAse L: a regulated endoribonuclease in the interferon system. Ribonucleases: structures and functions. New York: Acad, press, 1997: 516-551.
[4] Higgins JM, Anderson NM. Experimental pathology of the liver. I. Restoration of the liver in the white rat following partial surgical removal. Arch. Pathol. 1931. 12: 186-202.
[5] Luft JH. Improvements in epoxy resin embedding methods. J Biophys Biochem Cytol. 1961;9:409-14.
[6] Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. Molecular Cloning. New York: CSHL, 1989.
[7] Prima VI, Platonov OM, Gazarian KG. Reassociation of rat DNA fractions. Biokhimiia. 1980;45(3):498-506.
[8] Bisbal C, Salehzada T, Lebleu B, Bayard B. Characterization of two murine (2'-5')(A)n-dependent endonucleases of different molecular mass. Eur J Biochem. 1989;179(3):595-602.
[9] Ho M, Enders JF. An inhibitor of viral activity appearing in infected cell cultures. Proc Natl Acad Sci U S A. 1959;45(3):385-9.
[10] Saarma M, Toots U, Raukas E, Zhelkovsky A, Pivazian A, Neuman T. Nerve growth factor induces changes in (2'-5')oligo(A) synthetase and 2'-phosphodiesterase activities during differentiation of PC12 pheochromocytoma cells. Exp Cell Res. 1986;166(1):229-36.
[11] Decker K. Biologically active products of stimulated liver macrophages (Kupffer cells). Eur J Biochem. 1990;192(2):245-61.
[12] Obolenskaya MYu. Cytokines and liver regeneration. EOS J Immun Immunopharm. 1997; 17: 43-50.