Biopolym. Cell. 1998; 14(5):463-466.
Віруси та клітина
Вірус тютюнової мозаїки з рослинних асоціацій різних регіонів України як природний біоіндикатор
1Степанюк С. А., 2Гарифулин О. М.
  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
    вул. Володимирська 64, Київ, Україна, 01033
  2. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Проведено скринінг інфікованого матеріалу рослин родини пасльонових різних регіонів України для здійснення екологічного моніторингу. Встановлено, що рослини цієї родини інфікуються в комплексі з вірусами різних груп, причому постійним учасником коінфекції є ВТМ. Виділено 16 ізолятів ВТМ (дев'ять з тютюну, сім з томату), отриманих відповідно з с. Народичі Житомирської обл. і Пущі-Водиці Київської обл. Проведено ПЛР-ампліфікацію одного з функціональних сайтів вірусного геному – ділянки, що кодує послідовність С-кінцевого фрагмента капсидного білка, з наступним сиквенуванням специфічного продукту реакції В результаті всі ізоляти можна віднести до раніше виділених у цих регіонах і охарактеризованих нами штамів TVM NT9 і TVM LE7. Одержані дані дозволяють зробити висновок щодо можливості використання ВТМ як моделі біологічного індикатора змін, які відбуваються в природних умовах. У свою чергу, його характеристики можуть являти собою реперні дані.

References

[1] Boyko AL, Stepanujk SA, Garifulin OM. Sequencing analysis cDNA for C-terminus part of capsid protein for tomato TVM isolated from region with nuclear contamination. Biopolym Cell. 1996; 12(5):100-5.
[2] Boyko AL, Stepanjuk SA, Garifulin OM. Obtaining and analysis of provirus cDNA for C-terminus part of capsid protein for tobacco TVM strain isolated from region with nuclear contamination. Biopolym Cell. 1996; 12(6):112-5.
[3] Boyko AL. Ecology of plant viruses. K.: Vyshch sk, 1990; 167 p.
[4] Boyko AL. Influence of environmental factors on viruses that infect plants. Selk-khoz. biologiia. 1989; 5:120-5.
[5] Chumakon NE. Basic research methods phytopathologic. M.: Kolos, 1974. 158 p.
[6] Gnutova RV. Immunological studies in phytovirology. Immunological methods in mass diagnosis of plant viruses. M.: VASKHNIL, 1986. 248 p.
[7] Kiselev NA. Electron microscopy of biological molecules. M.: Nauka, 1965; 147 p.
[8] Noordam D. Identification of plant viruses. Methods and experiments. Ed. D. Noordam. Wageningen: Pudoc, 1973. 277 p.
[9] Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature. 1970;227(5259):680-5.
[10] Ruano G, Brash DE, Kidd KK. PCR. the first few cycles. Amplifications. 1991; (7): 1-4.
[11] Bachmann B, L?ke W, Hunsmann G. Improvement of PCR amplified DNA sequencing with the aid of detergents. Nucleic Acids Res. 1990;18(5):1309.
[12] Zaitlin M, Israel IW. Tobacco mosaic virus (type strain). CMI. AAB. Description of Plant Viruses. 1975; 151.
[13] Harrison B. D. Potato mop-top virus. CMI. AAB. Description of Plant Viruses. 1974. N 138.
[14] Radavsky YuV. Antigenic structure of the core proteins of plant viruses and protein antigens Bortetella pertussis: Auth Thesis. ... dr biol. nauk. Kiev, 1994. 32 p.
[15] Tindall KR, Kunkel TA. Fidelity of DNA synthesis by the Thermus aquaticus DNA polymerase. Biochemistry. 1988;27(16):6008-13.
[16] Gibbs AJ, Harrison BD. Plant virology : the principles. London : Edward Arnold, 1976; 292 p.
[17] Mattila P, Korpela J, Tenkanen T, Pitk?nen K. Fidelity of DNA synthesis by the Thermococcus litoralis DNA polymerase--an extremely heat stable enzyme with proofreading activity. Nucleic Acids Res. 1991;19(18):4967-73.