Biopolym. Cell. 1990; 6(1)
Schwartzman A. L., Strakhova M. P., Gaitskhoki V. S., Berger W., Coutelle Ch.
Biopolym. Cell. 1990; 6(1):51-56.
Mandelshtam M. Yu., Sasina L. K., Schwartzman L. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(1):56-63.
Shpilevaya S. P., Kostetsky I. E., Likhacheva L. I., Zharova L. G., Irodov D. M., Usenko E. V., Stolyar T. V., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(1):63-66.
Varzanova I. S., Neborachko L. N., Shpilevaya S. P., Kosletsky I. E., Stolyar T. V., Sukhorada E. M., Lukash L. L., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(1):67-73.
Lukash L. L., Neborachko L. N., Sukhorada E. M., Usenko E. V., Varsanova I. S., Podolskaya S. V., Buzhievskaya T. I., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(1):82-87.
Genome and Its Regulation
Gene-Engineering Biotechnology
Short Communications
Solovjan V. T., Zakhlenjuk O. V., Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(1):103-106.