Biopolym. Cell. 2022; 38(3)
Reviews
Belenichev I. F., Bak P. G., Popazova O. O., Bukhtiyarova N. V., Yadlovsky O. E.
Biopolym. Cell. 2022; 38(3):145-157.
Structure and Function of Biopolymers
Ilkiv M. V., Shalai Ya. R., Manko B. O., Ostapiuk Yu. V., Mitina N. E., Zaichenko A. S., Babsky A. M.
Biopolym. Cell. 2022; 38(3):158-168.
Molecular Biomedicine
Gerashchenko G. V., Kononenko O. A., Bondarenko Yu. M., Stakhovsky E. O., Tkachuk Z. Yu., Tukalo M. A., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2022; 38(3):169-185.
Bioinformatics
Shmatkov M. V., Volynets G. P., Bdzhola V. G., Matiushok V. I., Chubukov O. M., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2022; 38(3):186-194.
Bioorganic Chemistry
Slyvka N. Yu., Holota S. M., Saliyeva L. M., Kadykalo E. M., Kolishetska M. A., Vovk M. V.
Biopolym. Cell. 2022; 38(3):205-212.