Biopolym. Cell. 1987; 3(5)
Structure and Function of Biopolymers
Mirkin S. M., Lyamichev V. I., Kumarev V. P., Kobzev V. F., Nosikov V. V., Vologodskii A. V.
Biopolym. Cell. 1987; 3(5):227-234.
Kozlov E. A., Kirilenko M. T., Levitina T. L., Gudkova L. V., Degtyar R. G., Solodova E. V.
Biopolym. Cell. 1987; 3(5):240-245.
Cell Biology
Kiseleva E. V., Likhoshvay E. V., Khrisiolyubova N. B., Vorobyova N. V., Serdyukova H. A., Romashchenko A. G.
Biopolym. Cell. 1987; 3(5):251-257.
Balkov D. I., Rachkov A. E., Kolchinskaya L. I., Starodub N. F., Elskaya A. V., Lishko V. K.
Biopolym. Cell. 1987; 3(5):257-262.
Gene-Engineering Biotechnology
Kalachnyuk L. G., Kozak L. A., Tukalo M. A., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1987; 3(5):274-276.