Biopolym. Cell. 2013; 29(1)
Reviews
Burlak O. P., de Vera J.-P., Yatsenko V., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):3-10.
Matvienko M. G., Pustovalov A. S., Dzerzhinsky N. E.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):11-20.
Nazir Z., Irshad S.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):21-32.
Kovalova O. A., Bezdenezhnykh N. A., Kudryavets Y. I.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):33-41.
Structure and Function of Biopolymers
Levchenko S. M., Rebriev A. V., Tkachuk V. V., Dubey L. V., Dubey I. Ya., Tkachuk Z. Yu.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):42-48.
Molecular and Cell Biotechnologies
Gorbatiuk O. B., Okunev O. V., Nikolaev Yu. S., Svyatenko O. V., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):49-54.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Vislovukh A. A., Naumovets M. G., Kovalenko M. I., Groisman R. S., Groisman I. S., Negrutskii B. S., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):55-63.
Molecular Biomedicine
Kompanets I. V., Korotkiy O. G., Karpovets T. P., Pilipenko S. V., Nikolska V. V., Ostapchenko L. I., Yankovsky D. S.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):64-69.
Bioorganic Chemistry
Garmanchuk L. V., Denis E. O., Nikulina V. V., Dzhus O. I., Skachkova O. V., Ribalchenko V. K., Ostapchenko L. I.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):70-74.
Methods
Shuvalova N. S., Maslova O. A., Sukhorada O. M., Deryabina O. G., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):75-78.
Shkarina K. A., Cherednyk O. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2013; 29(1):79-82.