Biopolym. Cell. 2012; 28(6)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Savinska L. O., Klipa O. M., Demchuk N. O., Ovcharenko G. V., Malanchuk O. M., Tykhonkova I. O., Palchevskyy S. S., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(6):424-428.
Gubar O. S., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(6):429-433.
Molecular and Cell Biotechnologies
Sakhno L. O., Gerasymenko I. M., Komarnitsskii I. K., Sheludko Y. V., Goldenkova-Pavlova I. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(6):449-455.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Vislovukh A. A., Groisman I. S., El'skaya A. V., Negrutskii B. S., Polesskaya A. N.
Biopolym. Cell. 2012; 28(6):456-460.
Bioorganic Chemistry
Andrianov A. M., Anishchenko I. V., Kisel M. A., Kornoushenko Yu. V., Nikolayevich V. A., Eremin V. F., Kucherov I. I., Tuzikov A. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(6):468-476.
Palchykovska L. G., Vasylchenko O. V., Platonov M. O., Kostina V. G., Babkina M. M., Tarasov O. A., Starosyla D. B., Samijlenko S. P., Rybalko S. L., Deriabin O. M., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2012; 28(6):477-485.
Molecular Biophysics
Jubilee