Biopolym. Cell. 2022; 38(4)
Molecular and Cell Biotechnologies
Malanchuk O. M., Bdzhola A. V., Tykhonkova I. O., Gout I. T., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2022; 38(4):215-223.
Minin Yu. V., Shuvalova N. S., Deryabina O. G., Kucherenko T. I., Chaika S. P.
Biopolym. Cell. 2022; 38(4):224-230.
Molecular Biomedicine
Bioorganic Chemistry
Kryshchyshyn-Dylevych A. P., Subtelna I. Y., Finiuk N. S., Radko L., Pawełczyk A., Stoika R. S., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2022; 38(4):257-277.
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2022; 38(4):278-300.