Biopolym. Cell. 1990; 6(5)
Reviews
Alekseyev M. F., Kozyrovskaya N. A.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):23-45.
Structure and Function of Biopolymers
Govorun D. N., Kondratyuk I. V., Mishchuk Ya. R., Samoilenko S. A., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):48-51.
Baranov V. I., Gulyamova D. E., Tsalkova T. N., Serdyuk I. N.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):51-55.
Piletsky S. A., Dubey I. Ya., Fedoryak D. M., Kukhar V. P.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):55-58.
Ostolovsky E. M., Botsyansky A. D., Borisenko S. N., Tolkachova N. V.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):59-64.
Sidorik L. L., Gudzera O. I., Zolotukhina I. M., Dragovoz V. A., Tukalo M. A., Beresten S. F., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):65-72.
Sidorik L. L., Popenko V. I., Cherny N. E., Tukalo M. A., Beresten S. F., Matsuka G. Kh.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):72-77.
Savinkova L. K., Sokolenko A. A., Knorre V. L., Salganik R. I., Veniyaminova A. G., Repkova M. N.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):81-85.
Cell Biology
Babiychuk E. L., Kushnir S. G., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):86-90.
Babiychuk E. L., Bannikova M. A., Momot V. P., Cherep N. N., Komarnitsky I. K., Kushnir S. G., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):91-98.
Short Communications
News Items and Information
Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 1990; 6(5):106-108.