Biopolym. Cell. 1989; 5(6)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Kondratyuk I. V., Kolomiets I. N., Samoilenko S. A., Zheltovsky N. V.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):21-25.
Volkov S. N., Kosevich A. M., Wainreb G. E.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):32-39.
Levitina T. L., Rodnin N. V., Gusak N. M., Atepalikhina S. A., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):52-60.
Rodnin N. V., Gusak N. M., Levitina T. L., Atepalikhina S. A., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):61-68.
Vavrin R. Z., Kuznetzov A. S., Parfenova N. S., Noskin V. A., Olennikova L. V., Krivoruchenko I. V., Sungurov A. Yu., Kogan E. I., Magracheva E. Ya., Pivovarova Yu. I.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):68-72.
Cell Biology
Prima V. I., Clochko T. A., Obolenskaya M. Yu., Ivanov P. L., Ryskov A. P., Platonov O. M.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):83-86.
Gene-Engineering Biotechnology
Zolotukhin S. B., Markelova E. Yu., Panasenko G. V., Naidenov V. G., Shved A. D., Sautin Yu. Yu., Patsko Ya. V.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):87-92.
Zelenin S. M., Morozov I. V., Tevs N. R., Gorn V. V., Karginov V. A., Mertvetsov N. P.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):93-100.
Short Communications
Aripdjanov Sh. A., Khakimov Kh. A., Khodjaeva Sh. Kh.
Biopolym. Cell. 1989; 5(6):104-107.