Biopolym. Cell. 2021; 37(2)
Reviews
Voloshyna I. M., Soloshenko K. I., Krasinko V. O., Lych I. V., Shkotova L. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):85-97.
Structure and Function of Biopolymers
Afanasieva K. S., Duzhyy D. E., Belan P. V., Voitenko N. V., Sivolob A. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):89-104.
Biomedicine
Hryshchenko N. V., Gordiyuk V. V., Kravchenko S. A., Arbuzova S. B., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):105-116.
Viruses and Cell
Kashuba V. I., Hryshchenko N. V., Gerashchenko G. V., Melnichuk N. S., Marchishak T. V., Chernushyn S. Yu., Chernenko L. M., Liashko V. K., Tkachuk Z. Yu., Tukalo M. A.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):117-124.
Bioorganic Chemistry
Kholodniak O. V., Stavytskyi V. V., Kazunin M. S., Bukhtiayrova N. V., Berest G. G., Belenichev I. F., Kovalenko S. I.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):125-142.
Nosulenko I. S., Kazunin M. S., Kinichenko A. O., Antypenko O. M., Zhurakhivska L. R., Voskoboinik O. Yu., Kovalenko S. I.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):143-152.
Lozynskyi A. V., Derkach H. O., Zasidko V. V., Konechnyi Y. T., Finiuk N. S., Len Y. T., Kutsyk R. V., Regeda M. S., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2021; 37(2):153-164.