Biopolym. Cell. 2021; 37(1)
Structure and Function of Biopolymers
Molecular and Cell Biotechnologies
Biomedicine
Mankovska O. S., Korsakova A. S., Cherniavskyi K. R., Kononenko O. A., Stakhovskyy E. O., Bondarenko Yu. M., Kashuba V. I., Gerashchenko G. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):23-32.
Bioorganic Chemistry
Drapak I. V., Zimenkovsky B. S., Slabyy M. V., Holota S. M., Perekhoda L. O., Yaremkevych R. V., Nektegayev I. O.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):33-45.
Holota S. M., Nektegayev I. O., Soronovych I. I., Chubuchna I. I., Kolishetska M. A., Sysak S. P., Regeda M. S., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):46-61.
Protopopov M. V., Vdovin V. S., Lukashov S. S., Ostrynska O. V., Borysenko I. P., Borovykov O. V., Starosyla S. A., Bilokin Y. V., Kukharenko O. P., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):62-72.
Bioinformatics