Biopolym. Cell. 2021; 37(1)
Structure and Function of Biopolymers
Molecular and Cell Biotechnologies
Molecular Biomedicine
Mankovska O. S., Korsakova A. S., Cherniavskyi K. R., Kononenko O. A., Stakhovskyy E. O., Bondarenko Yu. M., Kashuba V. I., Gerashchenko G. V.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):23-32.
Bioorganic Chemistry
Drapak I. V., Zimenkovsky B. S., Slabyy M. V., Holota S. M., Perekhoda L. O., Yaremkevych R. V., Nektegayev I. O.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):33-45.
Holota S. M., Nektegayev I. O., Soronovych I. I., Chubuchna I. I., Kolishetska M. A., Sysak S. P., Regeda M. S., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):46-61.
Protopopov M. V., Vdovin V. S., Lukashov S. S., Ostrynska O. V., Borysenko I. P., Borovykov O. V., Starosyla S. A., Bilokin Y. V., Kukharenko O. P., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2021; 37(1):62-72.
Bioinformatics