Biopolym. Cell. 2020; 36(5)
Structure and Function of Biopolymers
Bioinformatics
Koleiev I. M., Starosyla S. A., Protopopov M. V., Volynets G. P., Sapelkin V. M., Pletnova L. V., Syniugin A. R., Kachaput N. O., Matiushok V. I., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2020; 36(5):348-357.
Bioorganic Chemistry
Konechnyi Y. T., Lozynskyi A. V., Horishny V. Ya., Konechna R. T., Vynnytska R. B., Korniychuk O. P., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2020; 36(5):381-391.
Molecular and Cell Biotechnologies
Sokol A. A., Grekov D. A., Yemets G. I., Galkin A. Yu., Shchotkina N. V., Dovghaliuk A. A., Telehuzova O. V., Rudenko N. M., Romaniuk O. M., Yemets I. M.
Biopolym. Cell. 2020; 36(5):392-403.
Chronicle and Information