Biopolym. Cell. 2020; 36(3)
Reviews
Gordiyuk V. V., Mankovska O. S.
Biopolym. Cell. 2020; 36(3):163-181.
Sukach O. M., Shevchenko M. V.
Biopolym. Cell. 2020; 36(3):182-196.
Soloshenko K. I., Lych I. V., Voloshyna I. M., Shkotova L. V.
Biopolym. Cell. 2020; 36(3):197-209.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Hotsuliak N. Ya., Kravchenko A. O., Kosach V. V., Tykhonkova I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2020; 36(3):210-228.
Bioorganic Chemistry