Biopolym. Cell. 2019; 35(4)
Reviews
Korneev O. V., Sakhno T. V., Korotkova I. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(4):249-267.
Structure and Function of Biopolymers
Kapustian L. M., Lysetsky I. L., Bondarchuk T. V., Novosylna O. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2019; 35(4):268-287.
Molecular Biomedicine
Gerashchenko G. V., Vagina I. M., Vagin Yu. V., Tkachuk Z. Yu., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(4):313-320.
Bioorganic Chemistry