Biopolym. Cell. 2019; 35(2)
Structure and Function of Biopolymers
Pankivskyi S. V., Senchenko N. V., Busko P. B., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):81-90.
Kutuzov M. M., Kurgina T. A., Belousova E. A., Khodyreva S. N., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):91-98.
Zaiets I. V., Holiar V. V., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):99-106.
Popov A. A., Evdokimov A. N., Lukyanchikova N. V., Petruseva I. O., Lavrik O. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):107-117.
Molecular and Cell Biotechnologies
Pushkarova N. O., Lakhneko O. R., Morgun B. V., Kuchuk M. V., Blume Ya. B., Yemets A. I.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):118-128.
Bioorganic Chemistry
Ryazanova O. A., Zozulya V. N., Voloshin I. M., Glamazda A. Yu., Dubey I. Ya., Dubey L. V., Karachevtsev V. A.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):129-142.
Tarnavskiy S. S., Protopopov M. V., Borovykov O. V., Pryhodko A. O., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):143-151.
Kotey I. M., Protopopov M. V., Starosyla S. A., Balanda A. O., Pletnova L. V., Prykhod'ko A. O., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2019; 35(2):152-162.