Biopolym. Cell. 2017; 33(5)
Reviews
Sadlyak O. V., Kolishetska M. A., Baida M. L., Musij-Sementsiv Kh. G., Sementsiv N. G., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2017; 33(5):323-334.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Gerashchenko G. V., Mankovska O. S., Dmitriev A. A., Mevs L. V., Rosenberg E. E., Pikul M. V., Marynychenko M. V., Gryzodub O. P., Stakhovsky E. O., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2017; 33(5):335-355.
Molecular and Cell Biotechnologies
Bioorganic Chemistry
Zinchenko A. N., Muzychka L. V., Smolii O. B., Bdzhola V. G., Protopopov M. V., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2017; 33(5):367-378.
Bioinformatics
Babichev S. A., Gozhyj A., Kornelyuk A. I., Lytvynenko V. I.
Biopolym. Cell. 2017; 33(5):379-392.
Molecular Biomedicine
Polinyk S. I., Rybchenko L. A., Klymenko S. V., Zaharceva L. M., Klimuk B. T.
Biopolym. Cell. 2017; 33(5):393-400.