Biopolym. Cell. 2015; 31(4)
Reviews
Lomov N. A., Borunova V. V., Rubtsov M. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):243-248.
Structure and Function of Biopolymers
Biomedicine
Grom M. Yu., Yakovenko L. F., Granich V. M., Dobrohod A. S., Torbas O. O., Radchenko A. D., Sirenko Yu. M., Sidorik L. L., Kornelyuk A. I.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):255-263.
Gulkovskyi R. V., Livshits L. A., Sivolob A. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):272-278.
Molecular and Cell Biotechnologies
Pokholenko Ia. O., Gorbatiuk O. B., Okunev O. V., Irodov D. M., Degtiarova M. I., Palivoda O. G., Kordium V. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):279-284.
Luchakivska Yu. S., Komarnytskii I. K., Kurchenko I. M., Yurieva O. M., Zhytkevich N. V., Kuchuk M. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):285-293.
Savinska L. O., Klipa O. M., Khoruzenko A. I., Shkarina K. A., Garifulin O. M., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):294-300.
Rachkov A. E., Bakhmachuk A. O., Gorbatiuk O. B., Matsishin M. J., Khristosenko R. V., Ushenin Iu. V., Soldatkin A. P.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):301-308.
Methods
Kravchenko S. A., Chernushyn S. Yu., Kucherenko A. M., Soloviov O. O., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2015; 31(4):309-315.
Short Communications