Biopolym. Cell. 2012; 28(5)
Reviews
Shahid S., Irshad S.
Biopolym. Cell. 2012; 28(5):329-337.
Structure and Function of Biopolymers
Roka-Moya Y. M., Zhernossekov D. D., Grinenko T. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(5):352-356.
Gubar O. S., Houy S., Billuart P., Kropyvko S. V., Tsyba L. O., Gasman S., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(5):357-362.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Molecular Biomedicine
Shyian M. A., Kostianets O. I., Tsuvariev O. Yu., Stolyaruk A. V., Antoniuk S. S., Filonenko V. V., Kiyamova R. G.
Biopolym. Cell. 2012; 28(5):381-388.
Bioorganic Chemistry
Chaban T. I., Panchuk R. R., Klenina O. V., Skorokhyd N. R., Ogurtsov V. V., Chaban I. G.
Biopolym. Cell. 2012; 28(5):389-396.
Bioinformatics
Vislovukh A. A., Shalak V. F., Savytskyi O. V., Kovalenko N. I., Gralievska N. L., Negrutskii B. S., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 2012; 28(5):404-410.