Biopolym. Cell. 2011; 27(1)
Reviews
Boryskina O. P., Tkachenko M. Yu., Shestopalova A. V.
Biopolym. Cell. 2011; 27(1):3-16.
Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2011; 27(1):17-24.
Structure and Function of Biopolymers
Kroupskaya I. V., Kapustian L. N., Tykhonkova I. O., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 2011; 27(1):36-39.
Podgorskyi V. S., Furtat I. M., Nogina T. M., Kovalenko E. A., Sashschuk E. V., Getman E. I.
Biopolym. Cell. 2011; 27(1):40-46.
Molecular and Cell Biotechnologies
Yefimova S. L., Lebed A. S., Guralchuk G. Ya., Sorokin A. V., Kurilchenko I. Yu., Kavok N. S., Malyukin Yu. V.
Biopolym. Cell. 2011; 27(1):47-52.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Biomedicine
Tatarskyy P. F., Chumachenko N. G., Kucherenko A. M., Gulkovskyi R. V., Arabskaya L. P., Smirnova O. A., Tolkach S. I., Antipkin Yu. G., Livshits L. A.
Biopolym. Cell. 2011; 27(1):66-73.
Molecular Biophysics