Biopolym. Cell. 2010; 26(6)
Reviews
Solomko A. P., Zaharuk O. A., Chashchina L. I., Strokovskaya L. I.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):441-449.
Kovalchuk M. V.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):461-471.
Structure and Function of Biopolymers
Vashchenko O. V., Pashynska V. A., Kosevich M. V., Panikarskaya V. D., Lisetski L. N.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):472-477.
Rozhko O. T., Kapustian L. M., Bobyk V. I., Savynska L. O., Tykhonkova I. O., Ryabenko D. V., Usenko V. S., Sidorik L. L.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):486-491.
Molecular and Cell Biotechnologies
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Twardovska M. O., Drobyk N. M., Mel'nyk V. M., Konvalyuk I. I., Kunakh V. A.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):499-507.
Bioorganic Chemistry
Palchykovska L. G., Alexeeva I. V., Negrutska V. V., Kostyuk Yu. K., Indychenko T. M., Kostenko O. M., Kryvorotenko D. V., Shved A. D., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):508-511.
Short Communications
Gudkova D. O., Panasyuk G. G., Nemazanyy I. O., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2010; 26(6):512-516.
Jubilee