Biopolym. Cell. 2002; 18(4)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Kozlov E. A., Levitina T. L., Bobrovskaja M. T., Ovander M. N.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):279-282.
Veselkov A. N., Vysotsky S. A., Evstigneev M. P., Veselkov D. A., Djimant L. N., Bolotin P. A., Davies D. B.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):287-296.
Bogutska K. I., Tsimbalyuk O. V., Danilova V. M.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):297-300.
Markelova O. Yu., Buryanovsky L. M., Kitam O. E., Krasnova K. F., Shved A. D.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):301-306.
Teplyuk N. M., Lebedeva L. M., Sazonova L. Ya., Samoylenko A. A., Scherbina M. S., Perepelyuk M. M., Obolenskaya M. Yu.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):307-311.
Cell Biology
Drel V. R., Palyvoda O. Yu., Shuvajeva G. Yu., Ihumenceva N. I., Kit Yu. Ya., Gout I. T., Buchman V. L., Drobot L. B.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):312-318.
Genome and Its Regulation
Molecular Mechanisms of Differentiation
Garifulin O. M., Shostak K. O., Dmitrenko V. V., Rozumenko V. D., Khomenko O. V., Zozulya Yu. P., Zehetner G., Kavsan V. M.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):324-329.
Viruses and Cell
Molecular and Cell Biotechnologies
Bioorganic Chemistry
Yarmoluk S. M., Losytskyy M. Yu., Kovatska V. B., Tomachynski S. M., Ogul'chansky T. Yu., Kostenko O. M., Kurdyukov V. V., Tolmachev O. I.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):340-346.
Short Communications
Stepanyugin A. V., Martynenko O. I., Samijlenko S. P., Hovorun D. M.
Biopolym. Cell. 2002; 18(4):356-358 .