Biopolym. Cell. 1996; 12(1)
Dzyadevich S. V., Zhylyak G. A., Soldatkin A. P., El'skaya A. V.
Biopolym. Cell. 1996; 12(1):53-57.
Boretska N. I., Liauta-Teglivets O. Ye., Voronovsky A. Y., Boretsky J. R., Shavlovsky G. M.
Biopolym. Cell. 1996; 12(1):64-68.
Yarmoluk S. M., Zhyvoloup A. N., Koval'ska V. B., Klimenko I. V., Kukharenko A. P., Kovtun Y. P., Slominsky Y. L.
Biopolym. Cell. 1996; 12(1):69-74.
Nosach L. N., Dyachenko N. S., Shalamay A. S., Alekseeva I. V., Kushko L. Ya., Ozvinchuk I. I., Zhovnovataya V. L., Butenko S. L., Petrovskaya I. A., Drannik G. N.
Biopolym. Cell. 1996; 12(1):75-85.
Jubilee