Biopolym. Cell. 1993; 9(5)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Beregovaja E. G., Goryshko A. G., Checkman I. S., Dunayev V. V., Sachenko L. G.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):19-25.
Miroschnichenko O. S., Bobrovskaya M. T., Shternshys M. V., Ermakova N. I., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):25-29.
Palchikovskaya L. I., Bobrovskaya M. T., Rodnin N. V., Levitina T. L., Kozlov E. A.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):29-34.
Bratus A. V., Maltchenko S. Z., Chaschin N. A.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):61-66.
Cell Biology
Rudas V. A., Zavgorodnya A. V., Cherep N. N., Gleba Yu. Yu.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):73-77.
Chesnokov Yu. V., Paschenko V. M., Burilrov V. K.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):78-82.
Avdeeva L. V., Lukach I. G., Voicehovsky V. G., Selnikova O. P., Polyschuk E. I., Chernyak L. N., Bondar M. V.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):82-88.
Gene-Engineering Biotechnology
Shpilevaya S. P., Kostetsky I. E., Bilitch K. M., Lihatcheva L. I., Stolar T. V., Irodov D. M., Kostetskaya E. V., Spivak I. M., Zhestyanikov V. D., Kordyum V. A.
Biopolym. Cell. 1993; 9(5):89-100.