Biopolym. Cell. 2020; 36(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Shlapatska L. M., Gordiienko I. M., Kovalevska L. M., Sidorenko S. P.
Biopolym. Cell. 2020; 36(2):99-109.
Kosach V. R., Hotsuliak N. Ya., Zaiets I. V., Skorokhod O. M., Savinska L. O., Khoruzhenko A. I., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2020; 36(2):110-121.
Methods
Volkova N. O., Yukhta M. S., Goltsev A. M.
Biopolym. Cell. 2020; 36(2):122-132.
Bioorganic Chemistry
Snihirova Y. V., Losytskyy M. Yu., Kryvorotenko D. V., Kuperman M. V., Moshynets O. V., Yarmoluk S. M., Mokhir A., Kovalska V. B.
Biopolym. Cell. 2020; 36(2):146-160.