Biopolym. Cell. 2018; 34(5)
Reviews
Ashcheulova T. V., Gerasimchuk N. N., Demydenko G. V., Kulikova M. V.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):331-349.
Structure and Function of Biopolymers
Labunets I. F., Melnyk N. O., Rodnichenko A. E., Rymar S. E., Utko N.A., Gavrulyk-Skyba G. O., Butenko G. M.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):350-361.
Biomedicine
Chernushyn S. Yu., Hryshchenko N. V.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):362-367.
Molecular and Cell Biotechnologies
Shkotova L. V., Woloshina I. M., Kovalchuk V. V., Zhybak M. T., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):368-375.
Bioorganic Chemistry
Kuperman M. , Snihirova Y. , Kryvorotenko D. V., Losytskyy M. , Kovalska V. B., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):376-388.
Didan Yu. V., Ilchenko M. M., Negrutska V. V., Dubey L. V., Ryazanova O. A., Dubey I. Ya.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):389-401.
Viruses and Cell
Smutko O. Yu., Radchenko L. V., Fesenko A. Yu., Holubka O. S., Budzanivska I. G., Mironenko A. P.
Biopolym. Cell. 2018; 34(5):402-410.