Biopolym. Cell. 2018; 34(4)
Reviews
Kyrychenko A. V., Ladokhin A. S.
Biopolym. Cell. 2018; 34(4):251-270.
Alekseenko I. V., Pleshkan V. V., Sverdlov E. D.
Biopolym. Cell. 2018; 34(4):271-283.
Structure and Function of Biopolymers
Horak I. R., Drobot L. B., Borsig L., Knopfova L., Smarda J.
Biopolym. Cell. 2018; 34(4):284-291.
Kapustian L. M., Lysetsky I. L., Bondarchuk T. V., Novosylna O. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2018; 34(4):292-302.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Gerashchenko G. V., Gordiyuk V. V., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2018; 34(4):303-312.
Bioorganic Chemistry
Kobylinska L., Skorohyd N., Klyuchivska O., Mitina N., Zaichenko A., Lesyk R., Zimenkovsky B., Stoika R.
Biopolym. Cell. 2018; 34(4):313-328.