Biopolym. Cell. 2017; 33(4)
Structure and Function of Biopolymers
Mevs L. V., Gerashchenko G. V., Rosenberg E. E., Pikul M. V., Marynychenko M. V., Gryzodub O. P., Vozianov S. O., Stakhovsky E. A., Kashuba V. I.
Biopolym. Cell. 2017; 33(4):256-267.
Molecular and Cell Biotechnologies
Matsishin M. J., Kucherov A. I., Ushenin Iu. V., Lyapin A. M., Lopatynskyi A. M., Chegel V. I., Rachkov A. E.
Biopolym. Cell. 2017; 33(4):268-281.
Bioorganic Chemistry
Zelisko N. I., Finiuk N. S., Shvets V. M., Medvid Yu. O., Stoika R. S., Lesyk R. B.
Biopolym. Cell. 2017; 33(4):282-290.
Protopopov M. V., Starosyla S. A., Borovykov O. V., Sapelkin V. N., Bilokin Y. V., Bdzhola V. G., Yarmoluk S. M.
Biopolym. Cell. 2017; 33(4):291-301.
Discussions