Biopolym. Cell. 2008; 24(2)
Reviews
Structure and Function of Biopolymers
Afanasieva K. S., Shuvalova T. A., Zazhytska M. O., Sivolob A. V.
Biopolym. Cell. 2008; 24(2):105-111.
Breus O. S., Panasyuk G. G., Gout I. T., Filonenko V. V., Nemazanyy I. O.
Biopolym. Cell. 2008; 24(2):123-128.
Genome and Its Regulation
Balashova I. A., Balvinska M. S., Fait V. I., Galaeva M. V., Sivolap Yu. M.
Biopolym. Cell. 2008; 24(2):129-134.
Molecular and Cell Biotechnologies
Molecular Biophysics
Bioorganic Chemistry
Short Communications
Malanchuk O. M., Palchevskyy S. S., Filonenko V. V.
Biopolym. Cell. 2008; 24(2):176-179.