Biopolym. Cell. 1990; 6(6):48-52.
Комп’ютерне конструювання біологічно активних пептидів: деякі нові можливості
1Галактіонов С. Г., 1Цейтін В. М., 1Ваксер І. А.
  1. Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут мікробіологічних виробництв
    Мінськ, СРСР

Abstract

Розвинено алгоритми теоретичного конформаційного аналізу для розрахунку стабільних конформацій молекул пептидів на поверхні розділу фаз «вода?ліпофільне середовище». Оскільки взаємодія багатьох пептидних біорегуляторів зі специфічними рецепторами здійснюється головним чином за рахунок гідрофобних сил, розвинена процедура може бути використана для комп’ютерного проектування аналогів природних біорегуляторів, яким притаманна підвищена спорідненість до рецептора, змінений спектр прояву біологічної активності, пролонгована дія.

References

[1] Nikiforovitch GV, Galaktionov SG, Chipens GI. Conformations peptide bioregulators. M.: Medicine, 1983. 192 p.
[2] Lau SH, Rivier J, Vale W, Kaiser ET, K?zdy FJ. Surface properties of an amphiphilic peptide hormone and of its analog: corticotropin-releasing factor and sauvagine. Proc Natl Acad Sci U S A. 1983;80(23):7070-4.
[3] Gysin B, Schwyzer R. Liposome-mediated labeling of adrenocorticotropin fragments parallels their biological activity. FEBS Lett. 1983;158(1):12-6.
[4] Nikiforovich GV, Leonova VI, Galaktionov SG, Chipens GI. Theoretical conformational analysis of oxytocin molecule. Int J Pept Protein Res. 1979;13(4):363-73.
[5] Hopfinger AJ, Battershell RD. Application of SCAP to drug design. 1. Prediction of octanol-water partition coefficients using solvent-dependent conformational analyses. J Med Chem. 1976;19(5):569-73.
[6] Structure and function of low molecular weight peptides. Zinatne, Riga, 1980. 327 p.