Biopolym. Cell. 1990; 6(5):55-58.
Структура та функції біополімерів
Субстрат-селективні полімерні мембрани. Вибіркове перенесення компонентів нуклеїнових кислот
1Пілецький С. А., 1Дубей І. Я., 1Федоряк Д. М., 1Кухар В. П.
  1. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР
    Київ, СРСР

Abstract

Запропоновано метод синтезу полімерних мембран на основі сильнозшитого діетиламіноетилметакрилату, яким притаманна вибіркова проникність для окремих нуклеозидмонофосфатів. Вивчено закономірності формування селективної пористої структури. Обговорюється можливий механізм перенесення іонів. Метод може бути використаний у галузі мембранного каталізу, для розділення складних сумішей близьких за властивостями компонентів, а також для формування біосенсорних систем.

References

[1] Wulff G, Sarhan A, Zabrocki K. Enzyme-analogue built polymers and their use for the resolution of racemates. Tetrahedron Lett. 1973;14(44):4329–32.
[2] Andersson L, Sellergren B, Mosbach K. Imprinting of amino acid derivatives in macroporous polymers. Tetrahedron Lett. 1984;25(45):5211–4.
[3] Piletskiy SA, Kukhar' VP, Fedoryak DM.Preparation of polymeric adsorbents selective for nucleic acid components. Ukr Khim Zh. 1989; 55 (8) :872-5.
[4] Brock TD. Membrane Filtration - A user's guide and reference manual. New York, Springer, 1983; 381 p.
[5] Timashev SF. Physical chemistry of membrane processes. Moscow, Mir, 1988; 240 p.
[6] Tsilipotkina MV. Studying the structure of polymers use sorption method. Modern physical methods of polymers. Moscow, Khimiya, 1982; 198-209.