Biopolym. Cell. 1990; 6(1):103-106.
Короткі повідомлення
Перебудови генома раувольфии в процесі культивування in vitro
1Солов'ян В. Т., 1Захленюк О. В., 1Кунах В. А.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики АН УСРС
    Київ, СРСР

Abstract

Здійснено порівняльне вивчення геномів интактної рослини і культивованих клітин раувольфії. Методом дот-гібридизації показано відсутність значних геномних перебудов у нетривало культивованих калюсах R. serpentina і R. verticillata, тоді як геном тривало пасованих клітин R. serpentina зазнає значних змін. Рестрикційним аналізом виявлено наявність геномних перебудов як у первинних калюсах R. serpentina і R. verticillata, так і в довгостроково пасованих клітинах R. serpentina. Зроблено висновок стосовно того, що геномні перебудови можуть відбуватися на ранніх етапах культивування, однак процес пасування in vitro спричиняє значніші зміни геному.

References

[1] Solov'yan VT, Kunakh VA, Vershinin AV, Shumnyy VK. Comparison of the degree of DNA homology and quantity of repeated sequences in intact plants and Rauwolfia serpentina Benth cultured cells. Dokl akad nauk sssr. 1986; 287(4):998-1000.
[2] Solovyan VT, Kostenyuk IA, Kunakh VA. Genome changes in Rauwolfia serpentina Benth. cultivated in vitro. Genetika. 1987; 23(7):1200-8.
[3] Nucleic acid hybridization. A practical approach. Eds B. D. Hames, S. J. Higgins. New York : LRL press, 1986. 225 p.
[4] Maniatis T., Fritsch E. F., Sambrook J. Molecular cloning: a laboratory manual. New York: Cold Spring Harbor Lab. press, 1982 545 p.