Biopolym. Cell. 1989; 5(2):94-97.
Короткі повідомлення
Вивчення реплікації плазмід, що містять повний геном SV40, у пермісивних культурах клітин ссавців
1Ландау С. М., 1Сасіна Л. К., 2Шлянкевич М. А., 2Дрізє О. Б.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики АН УСРС
    Київ, СРСР
  2. НДІ канцерогенезу, Всесоюзний онкологічний науковий центр АМН СРСР
    Москва, СРСР

Abstract

Досліджували особливості реплікації плазмід, що містять геном SV40, у культурах пермісивних клітин. Показано, що плазміди, що містять «отруйні» послідовності, введені в культури клітин одночасно з вірусом SV40, реплікуються так само, як ДНК SV40, і досягають максимальної кількості копій (106) на інфіковану клітину. Однак при введенні цих же плазмід через добу після інфікування вірусом SV40 рівень їхньої реплікації знижується у кілька разів і приблизно відповідає рівню їхньої реплікації у СOS-клітинах.

References

[1] Lusky M, Botchan M. Inhibition of SV40 replication in simian cells by specific pBR322 DNA sequences. Nature. 1981;293(5827):79-81.
[2] Sasina LK, Landau SM, Kordium VA. Construction and analysis of two-replicon hybrid plasmids containing the genome of simian papovavirus SV40. Mol Gen Mikrobiol Virusol. 1986;(1):26-30.
[3] Suissa M. Spectrophotometric quantitation of silver grains eluted from autoradiograms. Anal Biochem. 1983;133(2):511-4.
[4] Landau SM, Sasina LK, Chashchin NA, Chashchina LI. Studies in replication of plasmids containing SV40 genome in mammalian cells. Biopolym Cell. 1987; 3(3):134-6.
[5] Tsui LC, Breitman ML, Siminovitch L, Buchwald M. Persistence of freely replicating SV40 recombinant molecules carrying a selectable marker in permissive simian cells. Cell. 1982;30(2):499-508.