Biopolym. Cell. 1986; 2(2):88-92.
Клітинна біологія
Трансляція природних мРНК. 1. Загальний кінетичний аналіз процесу трансляції мРНК одного виду
1Потапов А. П., 1Єльська Г. В.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики АН УСРС
    Київ, СРСР

Abstract

Зроблено загальний теоретичний аналіз стаціонарної кінетики трансляції природної мРНК. Отримано рівняння залежності швидкості утворення білкового продукту від концентрації рибосом, кінетичних характеристик зчитування окремих кодонів матриці. З урахуванням виявлених особливостей трансляції мРНК у складі полірибосомних комплексів зроблено висновок про важливість полірибосомної організації апарату трансляції для створення високої чутливості систем білкового синтезу до регуляторних впливів.

References

[1] Spirin AS, Gavrilova LP. Ribosome. Moscow, Nauka, 1971; 254 p.
[2] Lengyel P. The process of translation: a bird's-eye view. Ribosomes. New York: Cold Spring Harbor Lab., 1974:13-52.
[3] Shapvil' F, Enni AL. Protein biosynthesis. Moscow, Mir, 1977; 315 p.
[4] Ames B., Hartman P. The histidine operon. Cold Spring Harb Symp Quant Biol.. 1963. 28:349-56.
[5] Matsuka GKh, El'skaya AV, Kovalenko MI, Kornelyuk AI. Transfer ribonucleic acid. Kiev, Naukova dumka, 1976; 219 p.
[6] Osterman LA. Regulatory function of transfer RNA in protein biosynthesis. Usp Sovrem Biol. 1977;83(1):3-22.
[7] Volkenstein M. V., Goldstein B. N. A new method for solving the problems of the stationary kinetics of enzymological reactions. Biochim biophys acta. 1966; 115(2):471-477.
[8] Takanami M., Zubay G. An estimate of the size of the ribosomal site for messenger RNA binding. Proc Natl Acad Sci U S A. 1964;51:834-9.
[9] Castles JJ, Singer MF. Degradation of polyuridylic acid by ribonuclease II: protection by ribosomes. J Mol Biol. 1969;40(1):1-17.
[10] Steitz JA, Bryan RA. Two ribosome binding sites from the gene 0-3 messenger RNA of bacteriophages T7. J Mol Biol. 1977;114(4):527-43.