Biopolym. Cell. 2000; 16(2):87-98.
Огляди
Про концепцію «віруси» та їхнє місце в біосфері
1Кордюм В. А.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

В огляді розвиваються уявлення стосовно вірусів як інстру­менту переносу генетичної інформації в біосфері, який забез­печує єдність всього живого в загальнопланетарному масш­табі. Згідно з цими уявленнями, поняття «вірус» як інфек­ ційне начало, яке виникло історично і домінує до цього часу, призводячи до патологій, не відповідає існуючим даним і потребує радикального перегляду.

References

[1] Miller JH. Experiments in molecular genetics. Cold Spring Harbor Laboratory, 1972, 466 p.
[2] Lewin B. Genes VII. Oxford University Press. 2000. 990 p.
[3] Margolin P. Generalized transduction. Cell Mol Biol. 1987; 2: 1154-68.
[4] Zhdanov VM. The evolution of viruses. M.: Izd AMN SSR, 1990.
[5] Wickner RB. Yeast virology. FASEB J. 1989;3(11):2257-65.
[6] Berns K, Girand C. Biology of adeno-associated virus. Current topics in microbiology and immunology. Adeno-Associated Virus (AAV) Vectors in Gene Therapy. Eds K. Berns, C. Girand. New York, 1998: 1-23.
[7] Salmons B, G?nzburg WH. Targeting of retroviral vectors for gene therapy. Hum Gene Ther. 1993;4(2):129-41.
[8] Torsvik V, Daae FL, Sandaa RA, Ovre?s L. Novel techniques for analysing microbial diversity in natural and perturbed environments. J Biotechnol. 1998;64(1):53-62.
[9] Meynell GG. Bacterial plasmids: conjugation, colicinogeny and transmissible drug-resistance. MacMillan Press LTD, 1972. 164 p.
[10] Gershenson SM. Fundamentals of modern genetics. Kiev: Naukova Dumka. 1979. 508 p.