Biopolym. Cell. 2023; 39(2)
Reviews
Yanenko U. M., Zaviriuha H. A., Vasylieva T. B., Tkachuk Z. Yu.
Biopolym. Cell. 2023; 39(2):77-89.
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Molecular and Cell Biotechnologies
Podolich O. V., Zubova G. V., Orlovska I. V., Kukharenko O. E., Shyryna T. V., Palchykovska L. G., Zaika L. A., Zaets I. E., Kozyrovska N. O.
Biopolym. Cell. 2023; 39(2):131-145.
Short Communications
Jubilee